marți, 21 noiembrie 2017

UZPR & noul concept organizaţional


În urma şedinţei de Consiliu Director (CD) al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), din data de 6 noiembrie 2017, a fost definit un nou concept de organizare a Uniunii. A fost rezultatul mai multor consultări între membrii CD, fiind numiţi 9 coordonatori regionali. Devine şi o formă de responsabilizare a membrilor care, prin liberă asociere, au posibilitatea de a adera la grupul sau filiala de care se simt atraşi.
Totodată anunţăm, pe această cale, că în scurtă vreme va apărea forma complet îmbunătăţită a Statutului Uniunii, dusă la împlinire de un grup de specialişti în limbaj juridic şi administrativ. Acesta va fi supus atenţiei tuturor membrilor UZPR, care vor avea la dispoziţie 15 zile pentru a trimite pe adresa secretariat@uzp.org.ro posibile observaţii sau sugestii. Ele vor fi reanalizate, iar forma finală va fi supusă votului electronic într-o Adunare Generală Extraordinară. Statutul va fi documentul fundamental pe care fiecare membru trebuie să-l respecte şi să-l promoveze atât în interior cât, mai ales, în afara Uniunii.
În acest context, vă facem cunoscute numele membrilor Consiliului Director, coordonatori regionali, precum şi datele lor de contact. De asemenea, pentru o bună organizare a structurilor organizatorice (grupuri de cel puţin 20 de membri şi filiale cu peste 30 de membri) relaţia va trebui să fie reciprocă.
• Regiunea NORD-VEST (Sălaj, Satu Mare, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Maramureş) Gheorghe Văduva (0766747305, vaduvageorge@yahoo.fr)
• Regiunea VEST (Timişoara, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara) Doru Dinu Glăvan (0743394000, ddglavan@gmail.com)
• Regiunea CENTRU (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) Nicolae Băciuţ (0744474258, nicolaebaciut@yahoo.com)
• Regiunea SUD-VEST (Dolj, Mehedinţi, Gorj, Olt, Vâlcea) Miron Manega (0735906798, miron.manega@gmail.com)
• Regiunea SUD (Argeş, Teleorman, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova) Răzvan Onesa (0751069967, razvan.onesa@tvr.ro) Valentin Uban, consilier (0724593334, veuban@gmail.com) 
• Regiunea SUD EST 1 (Brăila, Galaţi, Vrancea, Bacău) Mihai Ogrinji (0744680866, romania_pit@yahoo.com)
• Regiunea SUD EST 2 (Buzău, Constanţa, Tulcea, Ialomiţa) Emil Stanciu (0722581088, stempe@gmail.com)
• Regiunea NORD-EST (Vaslui, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, diaspora) Daniela Gîfu (0742050673, daniela.gifu33@gmail.com)
• Regiunea BUCUREŞTI-ILFOV Mihai Milca (0722210517, mihai.milca@punctulcritic.ro)

Daniela GÎFU
Vicepreşedinte pe probleme de organizare