marți, 5 iunie 2018

ISTORIA LA PURTĂTOR


Mihai BUZNEA

Eroii anonimi ai unor vremuri încârcate de glorii

Faptele dintotdeauna ale românilor se cer încrustate în memoria eternităţii, spre a slăvi drept pilde eroice pentru urmaşi, care să le pună, la rândul lor, la temelia perenităţii, demnităţii şi existenţei noastre viitoare. Cemtenarul Unirii este unul din momentele cardinale ale istoriei romnânilor şi trebuie prea-mărit prin glorificare de către cei de astăzi pentru cei de mâine. Marea Adunare de la Alba Iulia reprezintă o piatră de hotar şi, totodată, simbol al devenirii moderne şi manifestării identitare.
Tricolorul s-a împlinit atunci prin aducerea  tuturor românilor, deopotrivă de dincoace şi de dincolo de Carpaţi sub faldurile lui atot-cuprinzătoare. Manualele de istorie ne aduc în prim-planul atenţiei şi al veneraţiei noastre figuri proeminente de făuritori ai acelui moment astral fără de care nu am fi fost ceea ce suntem astăzi, cât şi al personajului central unit sub aceeaşi figură reprezentativă – Poporul, cu eroii săi anonimi. Mulţi. şi puternici. Şi patrioţi. Şi ziditori.  Dar cu o soartă nemeritată pentru ei, cu străluciri solare adumbrite de neştiinţa noastră..
Dar sentimentul împlinirii datoriei faţă de înaintaşi încă trăieşte printre noi, încă mai poate da deoparte mantia necunoaşterii spre a ascoate la lumina recunoaşterii nume de oameni-eroi, de momente glorioase şi imagini nepieritoare ce compun, la modul generic, Istoria la Purtător. O misiune nobilă şi onorantă, încărcată de ample şi profunde reverberaţii patriotice, pe care şi-a asumat-o un  grup de români promotori ai unui proiect ce se dovedeşte a fi mult-cuprinzător: “Enciclopedia 1918, oameni, momente şi imagini” cu titlul generic “Eroii anonimi ai Unirii”.
Din acest onorabil şi demn de întreaga noastră laudă face parte şi un băcăuan – informaticianul-analist Alexandru Indreaş. Proiectul, iniţiat, asumat şi pus în practică  de către Fuindaţia SIVECO Bucureşti reuneşte contribuţia şi participarea a numeroşi programatori-dezvoltatori, graficieni, alţi specialişti, care îşi oferă contribuţiile sub coordonarea unui consiliu ştiinţific alcătuit din profesori universitari şi cercetători ale căror contribuţii sunt puse în ecuaţie regizoral-scenică de către profesoara Magda Stan sub îndrumarea profesorului Radu Jugureanu.
“România 1918” este o enciclopedie “la purtător” ce-şi propune scoaterea la lumină a cât mai multor fapte şi autori ai evenimentului întâmplat în urmă cu o sută de ani. Îndepărtându-se astfel ţărâna necunoaşterii de pe chipurile lor. Este o lucrare deschisă permanent, în sensul că ea, ecncilopedia, poate fi completată şi adăugită permanent cu nume, date şi informaţii deţinute de către noi toţi. Începută în luna noiembrie a anului trecut, din dorinţa de a repara omisiuni şi nedreptăţi de natură subsidiară, lucrările la enciclopedie continuă şi în prezent şi vor continua până la sfârşitul anului.
Despre acest demers cu largi reverberaţii istorice şi un pronunţat recurs patriotic am primit precizări de la concitadinul nostru Alexandru Indreaş: În primul rând se cuvin câteva cuvinte de prezentare a iniţiatorului acestui proiect. Fundaţia SIVECO s-a înfiinţat în urmă cu 26 de ani, mai precis în anul 1992, cu statut de companie având drept scop iniţierea şi dezvoltarea propriului sistem informatic integrat. În toţi aceşti ani a participat la realizarea a numeroase proiecte de anvergură şi la parteneriate cu firme din ţară, dar şi  din străinătate.. Proiectul la care mă refer acum, “România 1918”, se doreşte a fi o contribuţie la marcarea celor o sută de ani de la momentul astral al înfăptuirii unirii tuturor provinciilor româneşti sub stindardul tricolor. Aşa după cum s-a spus, este “o istorie la purtător”, la a cărei scriere poate participa orice român cu amintiri şi evocări, cu documente inedite şi fotografii unicat din arhivele personale, fiind totodată destinată tuturor  vârstelor şi preocupărilor atât prin faptul  că vine cu informaţii în premieră păstrate în memoria colectivă, cât şi pentru că poate fi postată pe orice calculator, laptop, telefon mobil, tabletă ş.a. Este, aşadar, “o istorie altfel” care ne aduce în faţă locuri, oameni şi evenimente care au precedat, însoţit şi urmat momentului de la 1918.
Enciclopedia este structurată pe cinci capitole: Contextul general; România sub arme; Frontul de acasă; România întregită. Locuri ale memoriei. Vastitatea şi originalitatea materialelor, a documentelor şi fotografiilor cu scene de luptă conferă acestei prime enciclopedii digitale româneşti inspirată de acest eveniment cardinal al existenţei noastre valoarea unei implicări  de excepţie, cu participări de înaltă ţinută şi  notorietate ştiinţifică a unor instituţii şi personalităţi marcante ale lumii academice şi educaţionale.  Aflată abia la jumătatea procesului de elaborare,  cu completări şi adăugiri permanente, ceea ce îi conbferă autoritatea unei autentice creaţii colective, enciclopedia – destinată cu prioritate elevilor şi dascălilor din şcoli - se doreşte  a deveni un adevărat şi autentic îndrumar ştiinţific pentru istoria autentică, trăită şi nu făcută după interesele vremilor şi ale potentaţilor puterii. Fiindcă ne spunea marele nostru istoric Nicolae Iorga: “Un popor care nu-şi cunoaşte istoria e ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii”.Ferindu-ne astfel de a cădea în păcatul ignoranţei şi al negării prin omisiune, aşa cum îl definea Napoleon Bonaparte: “Istoria este o minciună pe care nimeni nu o contestă”. Enciclopedia 1918 se doreşte, aşadar, a ne schimba atât imaginea, cât şi percepţia despre istoria noastră cea adevărată la centenarul rostirii sale.